مجله عیون

۸ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

پذیرش مقاله

از صاحبان قلم و اندیشه دعوت می شود آثار علمی - پژوهشی خود پیرامون قرآن را جهت داوری و چاپ در دوفصلنامه عیون ارسال نمایید. 

آدرس ایمیل: meybod.oyoun@gmail.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۵ ، ۱۰:۳۳
مجله عیون

نشانی: استان یزد - شهرستان میبد - دانشکده علوم قرآنی میبد

تلفن: 03532331777

دورنگار: 03532331779

کدپستی: 8963114383

آدرس ایمیل: meybod.oyoun@gmail.com

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۵ ، ۱۷:۰۶
مجله عیون


صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی میبد)

مدیر مسئول: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی خواجه پور

سردبیر: آیت الله اعرافی

ویراستار: دکتر محمدعلی حیدری مزرعه آخوند

مدیر اجرایی: دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی

ترجمه چکیده ها به انگلیسی: حمیدرضا عبدلی مهرجردی

ترجمه چکیده ها به عربی: حمید متولی زاده نائینی

صفحه پرداز: روح الله دهقانی فیروز آبادی، عباس برزگر بفروئی

هیأت تحریریه:

دکتر علیرضا اعرافی (دانشیار جامعه المصطفی العالمیه)

دکتر محمد فاکر میبدی (استاد جامعه المصطفی العالمیه)

دکتر محمد کاظم شاکر (استاد دانشگاه قم)

دکتر حسین علوی مهر (دانشیار جامعه المصطفی العالمیه)

دکتر سید محمود طیب حسینی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

دکتر علی محمد میر جلیلی (دانشیار دانشگاه آیت الله حایری میبد)

دکتر قاسم فائز (دانشیار دانشگاه تهران)

دکتر محمدعلی طاهری نژاد (استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)

دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی (استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)

دکتر محمدمهدی خواجه پور (استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)

دکتر محمدعلی حیدری مزرعه آخوند (استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۵۶
مجله عیون


 

دوفصلنامه، ویژة تفسیر، علوم قرآن و حدیث

سال دوّم/ شمارة دوّم/ بهار و تابستان 1394

فهرست مقالات:

 

خبری یا انشایی بودن اسلوب «سبحان»

وصال میمندی، علی بیانلو، سکینه حجازی

عالم اسباب و چگونگی تأثیر و تأثّرپذیری آن در قرآن

محمد مهدی خواجه پور

تناص قرآنی در مقامات حریری

احمد امیدوار، مجتبی محمّدی مزرعه شاهی، مجید مهدوی

درآمدی بر روش و گرایش تفسیری شیخ محمد عبده

جعفر شانظری، مجید یاریان کوپائی، حمیدرضا عبدلی مهرجردی

مفردات قرآن در «تفسیر المیزان»

محمود حائری، صالح عادلی ساردو

طبع قلب از دیدگاه قرآن و روایات

علی محمد میر جلیلی، بتول حمیدی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۲۴
مجله عیون
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۱۸
مجله عیون


چکیده

قرآن کریم در مقام ترسیم چهره و ویژگی‌های بهشت و بهشتیان آیات فراوانى را اختصاص داده است که در این میان چشمه‌ها، نهرها شراب‌های بهشتی دارای جایگاه و مرتبه خاصی می‌باشند چراکه در بهشت آشامیدنی‌ها و آب‌ها و نهرها و چشمه‌های زیادی وجود دارد که، برای مؤمنان آماده شده است ومومنان حقیقی از آن سیراب می‌شوند و تمام رذایل اخلاقی از سینه‌های آن‌ها زدوده می شود و قلب و روح و روان آن‌ها پاک و مطهر می‌گردد و حیات جاویدانی به خود می‌گیرند که، مرگی را در پی نخواهد داشت. چشمه‌سارهایی که با عناوین ونامهای مختلفی چون تسنیم، سلسبیل و شراب طهور، از آن یاد شده است و دارای ویژگی‌های متفاوت از نوشیدنی‌های دنیایی است، فاسد وبی مزه نمی شود، بلکه بسیار لذت بخشند که، هر نوشنده‌ای را مست و مدهوش می‌کند اما هیچ ضرر و زیانی ندارند و عقل را زایل نمی‌کند البته لازم به ذکر است که قرآن شریف در بیان اوصاف بهشت و جهنم، به بیان آن دسته از مطالبى می‌پردازد که براى همگان قابل ادراک است و با بیان نمونه‌هایی دنیای از مطلب را به اذهان عموم نزدیک ساخته تصور آن را آسان می‌نماید وگرنه، نظام حاکم برآخرت با نظام حاکم بر دنیا کاملاً تفاوت اساسى دارد، به‌گونه‌ای که، الفاظ دنیایى توان بیان حقیقت آن را ندارد چنان‌که جنین در رحم مادر نمی‌تواند واقعیت‌های بیرون از رحم را کاملاً درک نماید. از این‌رو قرآن در اکثر موارد به ذکر مثال بسنده نموده است، اما در واقع و حقیقت نعمت‌هایی فراهم آورده است که فهم و ادراک عادی توان درک آن‌ها ندارد، و هیچ‌کس بر حقیقت آن آگاه نمی‌باشد این مقال به تفسیر و تحلیل برخی از این چشمه و نهرها و شراب‌ها و ویژگی‌های آن می‌پردازد.

کلیدواژه: عیون، انهار، شراب

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۵ ، ۱۵:۵۸
مجله عیون


دانشکده علوم قرآنی میبد وابسته به دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اقدام به راه اندازی نشریه «عیون» در حوزه علوم قرآن و علوم حدیث نموده است.

 

 از کلیه استادان و پژوهشگران ارجمند تقاضا می شود

مقالات علمی خود را به آدرس

 meybod.oyoun@gmail.com

ارسال نمایند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۵ ، ۱۵:۵۲
مجله عیون

دستورالعمل نگارش:  

 1. متن مقالات ارسالی به زبان فارسی باشد.
 2. مقالات ارسالی در نشریه‌ای دیگر به چاپ نرسیده یا برای چاپ فرستاده نشده باشد.
 3. مقالات فرستاده شده تحقیقی و مستند و بر اساس معیارهای پژوهشی باشند.
 4. حجم مقالات از 20 صفحه و تعداد کلمات مقاله از 8000 واژه فراتر نرود.
 5. مقالات با فاصله یک سانتیمتر میان سطور و با تورفتگی نیم ‌سانتیمتر در سطر اول پاراگراف و به صورت خوانا، با برنامه 2007 word تایپ شود و از طریق پست الکترونیکی ارسال شود.
 6. متن فارسی با فونت B lotus و متن عربی چون قرآن، حدیث و عبارات عربی با فونت Badr و نه B Badr تایپ گردد. ضمناً اندازه فونت‌ها  13 باشد.
 7. آیات و روایات از برنامه جامع تفاسیر نور آورده شود. آدرس آیات قرآن به صورت (نام سوره / شماره آیه) ذکر شود. مثال: (یونس / 24).
 8. ذکر مشخصات  نویسنده به همراه نشانی کامل، شماره تلفن تماس و درجه علمی وی ضروری است.
 9. در صورتی که نویسنده دارای مدرک پایین‌تر از استادیاری باشد، انضمام اسم یکی از اساتید با حداقل مرتبه استادیاری ضروری است.
 10. مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: چکیده به فارسی و انگلیسی، کلیدواژه‌ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه، فهرست منابع.
 11. درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.
 12. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قید گردد.
 13. در این دوفصلنامه مقالاتی انتشار می‌یابند که در یکی از عرصه‌های علوم قرآن، علوم حدیث و یا مباحث میان‌ رشته‌ای قرآن و حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند.
 14. فصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
 15. مقالات رسیده توسط سردبیر بررسی و پس از داوری و تأیید هیأت تحریریه برای چاپ آماده می‌گردد.
 16. دفتر مجله بر پایه نظر داوران و ویراستاران، حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات از ابعاد مختلف را برای خود محفوظ می‌دارد.
 17. مقالات چاپ شده صرفاً بیانگر دیدگاه نویسندگان آن‌هاست. دفتر مجله بر پایه نظر داوران به پذیرش مقاله می‌پردازد و مسئولیت صحّت علمی مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان آن است.
 18. مقالات دریافت شده مسترد نخواهد شد.

 شیوه‌نامه

پژوهشگران و نویسندگان محترم مناسب است به منظور سهولت ارزیابی، آماده سازی و چاپ مقالات، نکات ذیل را رعایت کنند:

در تدوین مقالات لازم است این ترتیب رعایت شود:

ا. عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقیق، به صورت کوتاه و رسا درج گردد؛

ب. مشخصات نویسنده به صورت ذیل ذکر گردد: ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه رتبه علمی و سازمان وابسته و ایمیل و شماره تلفن تماس؛

ج. چکیده: قریب 100-150 کلمه به زبان فارسی، عربی و انگلیسی به گونه‌ای که نمایانگر شرح مختصر و جامعی از محتویات نوشتار شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت پژوهش و نکته‌های مهم نتیجه بحث باشد؛

د. کلیدواژه‌ها: حداکثر تا 6 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می‌کنند و کار جستجوی الکترونیکی را آسان می‌سازند؛

ه. مقدمه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینه‌های قبلی پژوهش و ارتباط آن‌ها با موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛

و. بدنه اصلی مقاله

1. بدنه مقاله که متن اصلی است، پاراگراف‌بندی شده باشد، به گونه‌ای که هر پاراگراف حاوی یک موضوع مشخص باشد.

2. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار گیرند.

3. هر دسته از عناوین، ذیل عنوان کلی‌تر قرار گیرند به نوعی که مجموعه مقاله از یک شاکله منسجم برخوردار بوده و تقدیم و تأخیر مطلب در آن رعایت شده باشد.

4. در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه («») قرار داده شود. نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.

5. هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود. به جای ذکر مراجع در پاورقی یا پایان هر مقاله، در پایان هر نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم، مرجع مورد نظر بدین صورت ذکر می شود: (نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار [بدون رمزهای ش و م]، شماره جلد و صفحه) مثال: (طباطبائی، 1380، ج 1، ص 200) و اگر به چند صفحه از یک منبع استناد داده می شود شماره صفحات از سمت راست به چپ و با گذاشتن علامت (صص) تنظیم گردد؛ مثلا: (طباطبائی، 1380، ج 1، صص 217-220) در صورتی که نام خانوادگی مؤلّف، مشترک است باید اسم وی هم مورد اشاره قرار گیرد. اگر از یک نویسنده در یک سال، دو اثر یا بیشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد از سال انتشار میان دو اثر تفکیک صورت می‌گیرد.

اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدین شکل صورت می‌گیرد:

(نام خانوادگی، سال انتشار اثر اول، شماره جلد و صفحه و سال انتشار اثر دوم، شماره جلد و صفحه)

در صورتی که به دو اثر مختلف با مؤلّفان متفاوت ارجاع داده شود، بین دو آدرس علامت / گذاشته می شود و به این صورت به آن دو اشاره می‌گردد: (نام خانوادگی، سال انتشار، شماره جلد و صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار، شماره جلد و صفحه)

اگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگی یک نفر آورده می شود و با ذکر واژه «دیگران» به سایر مؤلفان اشاره می‌گردد.

ز. نتیجه: حدود 100-200 کلمه، حاوی جمع بندی و خلاصه‌گیری از مهم‌ترین مسائلی که نویسنده آن‌ها را در مقاله‌اش به طور مستند شرح و بسط داده است.

ح. فهرست منابع: کتب و مقالاتی که نویسنده در مقاله‌اش به آن‌ها استناد نموده و یا از آن‌ها نقل مطلب کرده است.

روش تنظیم منابع

فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه‌ای جداگانه بر اساس حروف الفبا (نام خانوادگی مؤلف) تنظیم گردد. قابل توجه آنکه تمام موارد درخواستی با ترتیب مذکور در ذیل آورده شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام؛ عنوان کتاب؛ نام مترجم/ مصحح، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار (با ذکر رمزهای ش و م). ضمناً نام کتاب با  فونت Italic و  Bold تایپ گردد.

مقاله: نام خانوادگی، نام؛ «عنوان مقاله»، نام مجله، شماره مجله، سال انتشار. (عنوان مقاله داخل گیومه و با  فونت Italic و  Bold باشد.)

پایان نامه: نام خانوادگی، نام؛ «عنوان پایان نامه»؛ پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری، رشته، دانشکده، دانشگاه، سال دفاع. (عنوان پایان نامه داخل گیومه و با  فونت Italic و  Bold تایپ گردد.)

منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام؛ «نام مقاله»، آدرس اینترنتی. (عنوان مقاله داخل گیومه و با  فونت Italic و  Bold)

منابع نامشخص: در صورت تألیف توسّط مرکز یا مؤسّسه، نام آن ذکر می شود و در صورت عدم تألیف توسّط نویسنده یا مؤسّسه، با نام اثر آغاز می شود.

عدم تعیین برخی مشخصات: از الفاظ «بی‌جا» (بدون محل نشر)، «بی‌نا» (بدون ناشر)، «بی‌تا» (بدون تاریخ) استفاده شود.


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۵۵
مجله عیون