مجله عیون

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است


شماره های 3 و 4 دوفصلنامه «عیون» منتشر شد.

پاییز و زمستان 1394، بهار و تابستان 1395

 

عنوان مقالات به چاپ رسیده در این شماره از مجله:

مقایسه حیات و مرگ از دیدگاه قرآن و علوم تجربی

دکتر محمد مهدی خواجه پور، افسر قاسمی

جایگاه و شخصیت اهل بیت علیهم السلام در تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار 

دکترمحمد علی حیدری مزرعه آخوند، محمد صابری زاد

بینامتنیت لفظی در هجویات جریر در مقابله با اخطل با تکیه بر قرآن

دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی، حمید متولی زاده نائینی

تحلیل و بررسی فقه خانواده با رویکرد به جامعیت قرآن کریم

دکتر محمد مهدی خواجه پور، احمد توکلی

واکاوی جمع قرآن با رویکرد روایات

دکتر محمد علی طاهری نژاد، احمدمفید نژاد

تفاوت کاربردی و معنایی «کی و لکی» با رویکرد قرآن

دکتر سیدمحمد موسوی بفروئی

بررسی سبک شناختی خطاب ندا در سوره های مدنی قرآن کریم

دکتر رضا رمضانی اسفدن

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۳۵
مجله عیون